گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662


مزایای طرح بیمه تکمیلی حافظ

 

مزایای طرح بیمه تکمیلی حافظ(سنحاف)
1-امکان ثبت نام  انفرادی در قالب طرح خانواده

2-امکان معرفی و صدور بیمه خدمات درمانی برای افرادی که بیمه پایه ندارند
3-مراکز درمانی  طرف قرارداد متعدد
4-امکان پشتیبانی آنلاین در مراکز طرف قرارداد
5-دوره ی انتظار صفر در خدمات دندانپزشکی،آزمایش،ویزیت،دارو،پاراکلینیک،نازایی،چشم
6-ارائه 7طرح متنوع بیمه درمان تکمیلی با توجه به تعهدات و پوشش ها
7-امکان خرید بیمه نامه از 1ماهگی تا 65 سالگی
8-فرانشیز صفر درصورت استفاده از بیمه پایه طبق تعرفه
9-اعطای وام