گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662


فرایند ثبت نام

فرآیند ثبت نام
1-تکمیل فرم ثبت نام در سایت www.sanhaf.ir
2-ارسال پیامک به متقاضی از سوی شرکت بیمه مبنی بر تائید ثبت نام
3-مراجعه متقاضی به  شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت تشکیل پرونده وام
4-مراجعه متقاضی  به باجه مستقر بیمه در سازمان حمل و نقل جهت تحویل مدارک و تکمیل عملیات خرید
5-صدور بیمه نامه