گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662


شرایط عمومی

*دوره انتظار بیمه تکمیلی

مدت زمانی است که از تاریخ شروع پوشش بیمه ای فرد ، جبران خسارت های درمانی رخ داده شده در آن مدت از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

طرح بیمه تکمیلی حافظ دارای دوره‌ی انتظار ۳ ماهه برای جراحی های تخصصی و دوره انتظار ۹ ماهه برای زایمان می‌باشند.

*فرانشیز بیمه تکمیلی

فرانشیز به بخشی از خسارت  که پرداخت آن برعهده خود بیمه‌گذار است و بقیه هزینه‌های درمان را شرکت بیمه پرداخت می‌کند.

*شرایط سنی بیمه تکمیلی حافظ

بازه‌ی سنی بیمه تکمیلی خانواده حافظ از بدو تولد تا 65 سالگی می‌باشد و افراد بیشتر از 65سال امکان خرید بیمه تکمیلی حافظ را نخواهند داشت.

*روش‌های پرداخت حق‌بیمه‌ تکمیلی

حق‌بیمه تکمیلی به صورت سالیانه دریافت میگردد برای پرداخت اقساطی  طبق تفاهم نامه ی منعقد شده بیمه‌گذار می‌تواند به  شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه و تسهیلات دریافت نماید.

*فرآیند دریافت هزینه‌های پزشکی از شرکت بیمه حافظ

دو روش برای دریافت هزینه‌های پزشکی مورد تعهد بیمه حافظوجود دارد که در ادامه به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت:

روش اول: در این روش شما مستقیم با گرفتن معرفی‌نامه از بیمه‌گر به مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه‌ای که با آن قرارداد بسته‌اید مراجعه می‌کنید؛ مراکز درمانی طرف قرارداد به شما خدمات درمانی

مورد نیاز را ارائه می‌دهند، در صورتی که هزینه‌‌های درمان شما از تعهدات شرکت بیشتر شود پرداخت ما به تفاوت هزینه به عهده شما است.

روش دوم:

در روش دوم شما به مراکزی که طرف قرارداد با شرکت بیمه‌ای که از آن بیمه درمان تکمیلی را خریداری کرده‌اید نیستند، می‌روید و هزینه‌های پزشکی را خودتان پرداخت می‌کنید. سپس مدارک و اسناد مربوط به معالجات را به شرکت بیمه تحویل می‌دهید و شرکت بیمه پس از انجام بررسی‌های لازم مبلغ قطعی خسارت قابل پرداخت را مشخص می‌کند و مبلغ تعیین شده را به حساب شما واریز می‌نماید.

*موارد خارج از پوشش

به طورکلی قرارداد درمان تکمیلی دونوع استثناءدارد:استثنائات عمومی وکلی

استثنائات عمومی که درسایربیمه نامه هاهم اعمال میشود؛ مانند رخدادسیل ،زلزله ،رانش زمین ،یاجنگ ،شورش ،بلوا یافعل وانفعالات هسته ای ،چنانچه هزینه درمان بابت چنین مواردی متحمل شده باشند ،تحت پوشش بیمه نامه درمان تکمیلی نخواهدبود

 برخی ازهزینه هابه طورکلی ازبیمه نامه مستثنی میشود؛ مانندهزینه های چک آپ ،هزینه های عیوب مادرزادی ،هزینه های عقیم سازی ،اعمال جراحی زیبایی که شرکت بیمه حافظ هیچ تعهدی درقبال پوشش آنهانخواهدداشت