گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662


سوالات متداول

مدت زمانی است که از تاریخ شروع پوشش بیمه ای فرد ، جبران خسارت های درمانی رخ داده شده در آن مدت از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت بیمه تکمیلی، میزان پوشش‌ها و سقف تعهدات درمانی در این بیمه می‌باشد.

یعنی وقتی بیمه تکمیلی را با حق بیمه بالایی خریداری می‌کنید، معمولا به این معنی است که بیمه تکمیلی شما پوشش‌ها و سقف تعهدات بالاتری داشته و شما می‌توانید استفاده بیشتر و بهتری از آن داشته باشید. (مسلما خسارت و هزینه ها صرفا از یک محل قابل پرداخت میباشد.)

بله، باتوجه به وسعت و گستردگی تعداد مراکز درمانی،  این رخداد دور از ذهن نیست و دربرخی خدمات مانند ویزیت تخصصی و نظایر آن این موضوع شایع‌تراست.

مهلت زمانی در بیمه‌نامه‌ ی تکمیلی حافظ حداکثر 3 ماه می‌باشد.

با توجه به وجود لیست مراکز دریافت خسارت درمان در سایت سنحاف  بیمه شدگان محترم میتوانند با مراجعه به سایت آدرس دقیق محل جمع آوری اسناد خسارت درمان را مشاهده نمایند.

بیمه درمان تکمیلی عموما هزینه های مازاد بر پوشش بیمه گر پایه (تامین اجتماعی،خدمات درمانی،نیروهای مسلح و ....) را پرداخت می نماید.توضیحا در صورت استفاده از بیمه گر پایه خسارت بدون اعمال فرانشیز محاسبه و تسویه میگردد.

خیر . طبق ایین نامه 99 بیمه مرکزی هزینه بیماری های مادرزادی قابل پرداخت نمیباشد.

با توجه به آئین‌نامه 99 مصوب شورای عالی بیمه قابل پرداخت نیست.

بیمه شدگان محترم میتوانند ظرف مدت یک هفته پس از دریافت تاییدیه به مراکز درمانی مراجعه نمایند .

به بخشی از خسارت که پرداخت آن به عهده ی خود بیمه گذار است.