گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662


درباره ما

بیمه درمان تکمیلی خانواده یکی از خدمات بسیار جذاب برای خانواده ها است. امروزه هزینه های درمانی جزو سنگین ترین هزینه ها برای هر خانواده هستند که می توانند حتی سرنوشت یک خانواده را عوض کنند. در چنین شرایطی افراد بخشی از هزینه های پیش بینی نشده درمانی خود را به شرکت های بیمه منتقل می کنند. اما اکثر شرکت های بیمه خدمات درمانی را صرفا به صورت گروهی ارائه می دهند و با توجه به اینکه سرپرست خیلی از خانواده ها دارای شغل آزاد هستند یا در مکان هایی خدمت می کنند که فاقد پوشش بیمه تکمیلی است،شرکت بیمه حافظ، خدمات بیمه درمان تکمیلی خانواده را برای خانواده ها نیز ارائه داده که در ادامه به معرفی این طرح ها می پردازیم.