گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662


امکان پرداخت اقساطی

امکان پرداخت اقساطی
با توجه به تفاهم نامه ای که با بانک مهر ایران امضا شده است کلیه بیمه گذاران می توانند بعد از ثبت نام در سامانه  و دریافت پیامک تائید موافقت صدور پس از مراجعه به باجه مستقر و دریافت معرفی نامه، به شعب بانک مهر مراجعه نموده و نسبت به تشکیل پرونده جهت پرداخت اقساط بیمه اقدام نمایند
لازم به ذکر است جهت دریافت وام یک فقره چک تضمین با امضای ضامن دریافت میگردد.