گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662

سامانه نظام پیشنهادات بیمه حافظ راه اندازی شد

5/اسفند/1399 مقالات بدون دیدگاه

 

به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ: شرکت بیمه حافظ با اعتقاد به لزوم بهره گیری نظام مند از تواناییهای فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در اداره شرکت، اقدام به استقرار نظام پیشنهادها نموده تا از این طریق بتواند کارکنان شرکت را در جهت فعالیتهای بهبود جویی و پویا سازی، هدایت نموده و موجبات رشد فکری و شکوفایی استعدادها را فراهم آورد.

شایان ذکر است فرآیند راه اندازی سامانه نظام پیشنهادت، ذیل برنامه های راهبردی شرکت بیمه حافظ در سال 1399 تعریف شده و در هفته سوم بهمن ماه، اجرایی شده است و اهداف شرکت از پیگیری و اجرای این رویکرد،  عبارتند از ایجاد امکان شناسایی کارکنان خوش فکر، خلاق، جستجوگر و ممتاز  و  همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی؛ ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی و تیمی؛ ایجاد اشتیاق به یادگیری، مطالعه، آموزش و تحقیقات در کارکنان جهت یافتن فرصتهای بهبود و ارائه پیشنهاد و موارد دیگر، می باشد. 

برچسب ها:دیدگاه
دیدگاه شما :